Privacy Policy

Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. gebruikt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens functioneel omdat u gebruik maakt van onze diensten en wij u zo goed en zo persoonlijk mogelijk van dienst willen zijn om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zal de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken conform de door u verstrekte toestemming. Bovendien worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk om haar doelen, waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Doeleinden
Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:Indien u bij Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. een bestelling plaatst, hebben we uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.Om het winkelen bij Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en bezoek aan de website op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren, analyseren en verbeteren, en u persoonlijke aanbiedingen doen.Indien u bij Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. een bestelling plaatst bewaren wij uw persoonsgegevens op een adequaat hiervoor beveiligde server. U kunt desgewenst een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken, zodat u uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en IP-adres niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

Beveiliging
Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zal zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of enige andere vorm van onrechtmatige en/of ongewenste verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat ondanks deze beveiligingsmaatregelen er toch misbruik van uw persoonsgegevens wordt gemaakt, neemt u dan direct contact op met: info@byonesix.com

Gebruik door derden
Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen voor zover zij ten behoeve van Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zijn betrokken bij de realisatie van de hierboven genoemde doeleinden.

Rechten
Degene waarvan persoonsgegevens door Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. zijn verwerkt beschikken over een aantal rechten. Deze rechten betreffen onder meer :

- Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. van u verzameld heeft;
- Het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
- Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om aan de wet- en (fiscale) regelgeving te kunnen voldoen;
- Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens);
- Het recht om de gegeven toestemming tot verwerking in te trekken.

Cookies
Cookies zijn computer(tekst)bestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Dit tekstbestand wordt door een webbrowser bij het eerste bezoek aan de website opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te onthouden en zorg te dragen voor een optimale technische werking van de website. Hierdoor kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op de website, of kan een winkelmandje van een webwinkel gevuld blijven. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, tablet of smartphone en de bezoeker kan ze zelf op ieder moment verwijderen of blokkeren via haar of zijn webbrowser. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. maakt gebruik van 3 soorten cookies:Functionele Cookies: Deze cookies registreren onder meer welke winkelwagen de uwe is. Zonder deze cookies is een correcte werking van de webshop niet mogelijk. Ook maken deze cookies het mogelijk om in te loggen op onze website.

Cookies verwijderen
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw webbrowser. Ook op de navolgende website kunt u meer informatie over cookies vinden: https://www.cookierecht.nl.

Internetsites van derden?
Deze privacy- en cookiespolicy is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Wijzigingen privacy- en cookiespolicy
Deze privacy- en cookiepolicy is voor het laatst bijgewerkt op 3 februari 2021. Pieperz Exploitatie Meierijstad B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookiespolicy. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookiespolicy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
Indien u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of ons privacy- en cookiespolicy, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@byonesix.com. Onze helpdesk helpt u dan verder.